Veranderen

Veranderingen zijn van alle dag. Sterker nog, de meeste veranderingen overkomen ons gewoon. Neem het feit dat we nu elke dag online zijn, kunnen bellen over de hele wereld en overal en altijd onze mail kunnen controleren. Wie had kunnen denken dat in een jaar of tien zo’n drastische verandering eigenlijk zonder problemen zou zijn doorgevoerd?

Over veranderen wordt in organisaties altijd moeilijk gedaan. Ik heb het dan niet over de aanpassing van een procedure of een technisch systeem, maar over ingrijpende veranderingen die veelal als doel hebben de cultuur van een organisatie aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Waarom wordt er vaak zo moeilijk over veranderingen gedaan? Omdat bijna 90 procent van de veranderingen in organisaties volledig mislukt. Vaak is er zelfs, ondanks allerlei dure en complexe programma’s, feitelijk helemaal niets veranderd. Hoogleraar verandermanagement Jaap Boonstra (VU) heeft dat zelfs wetenschappelijk onderbouwd. De reden waarom al die veranderingen mislukken is vrij simpel: de organisatie wil veranderen (meestal de top) en de medewerkers niet. En we weten allemaal dat het opleggen van veranderingen niet werkt.

De oplossing is simpel: laat veranderingen ontstaan vanuit mensen zelf. Dat klinkt inderdaad simpel, maar vergt wel enige inspanning. Het vereist dat je weet waar je met de organisatie heen wilt, dat je in staat bent die ambitie op een aantrekkelijke manier weer te geven en het verlangt dat medewerkers de ruimte krijgen om hun eigen keuze en route te bepalen. Zo’n proces kost misschien tijd en tijd is geld, hoor je dan. Maar dat geld verdien je gemakkelijk terug omdat veranderen op deze manier wel succesvol is en na een gedegen voorbereiding vaak verbazingwekkend snel wordt geaccepteerd.