Het ‘nieuwe’ werken, wat is er eigenlijk nieuw?

by Henny van Egmond on 6 maart 2009

Je kunt geen congresorganisator tegenkomen of er is wel een conferentie of symposium in de maak over het nieuwe werken. Regelmatig word ik gevraagd te spreken over dit onderwerp als ontwikkelaar van de nieuwe werkstijl bij Rabobank. Onder de naam Rabo Unplugged hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan veranderingen in onze manier van werken. Persoonlijk heb ik het nooit over het nieuwe werken.De afgelopen decennia zijn bedrijven continu bezig geweest met het steeds efficiënter maken van het bedrijfsproces. Die aanpak bestond uit het steeds verder opdelen van de werkzaamheden in herkenbare taken die door een enkel iemand werd uitgevoerd. En zo ontstonden lange processen met veel verschillende verantwoordelijkheden en heel veel verantwoordelijken. Iedereen deed zijn eigen ding en deed dat zo goed mogelijk. Maar door die verdergaande opdeling werden productieketens steeds langer. Medewerkers die elk een deel van die keten voor hun rekening namen stonden voor hun product maar verloren het zicht op het eindresultaat. En wat nog erger is: ze verloren het contact met de klant. Het werk werd daarmee betekenisloos, want als je hard werkt maar je weet niet voor wie, waar haal je dan nog je waardering vandaan?

In het begin van de vorige eeuw, ten tijde van de industriële revolutie, ontstonden deze problemen voor het eerst. Het antwoord van de bedrijven was het bedenken van een nieuwe functie: de manager. Maar ook managers kunnen die klus niet meer klaren. Toch blijft het antwoord van veel bedrijven het zelfde: meer managementfuncties. We zien kwaliteitsmanagers, procesmanagers, programmamanagers, enzovoorts. Je vraagt je af en toe af wie het eigenlijke werk nog doet?

Het nieuwe werken wordt vaak vertaald met medewerkers weer ondernemend maken, verantwoordelijkheid geven, zelf laten beslissen binnen de doelstellingen van de organisatie. Zodat we weer de dingen doen waar klanten werkelijk behoefte aan hebben. Dat heeft niet zoveel met nieuw werken te maken, maar meer met wat we vroeger al deden.