Over Henny

Ik werk op het snijvlak van veranderen en communiceren, sinds kort ook vanuit mijn eigen bedrijf. Mijn ambitie is mensen en dus organisaties te laten groeien en bloeien. Niet door veranderingen te implementeren, maar door de passie en talenten van mensen te verbinden aan de ambities van de organisaties.

Sinds 1996 heb ik gewerkt bij Rabobank Nederland, in verschillende functies op het gebied van management, communicatie en veranderen. Van 1981 tot 1996 heb ik in de journalistiek gewerkt bij het Leidsch en Haarlems Dagblad, eerst als verslaggever en later als chef van regionale redacties.

Bij Rabobank heb ik als coördinator Interne Media leiding gegeven aan een afdeling van ruim veertig medewerkers. Samen met hen heb ik een dagelijkse krant geïntroduceerd en de informatievoorziening via het intranet voor 52.000 medewerkers opgezet. Begin 2000 ben ik gevraagd de communicatie rond het ledenprogramma op te zetten en mee te werken aan de werving van 700.000 nieuwe Rabobankleden. Het communicatieconcept werd ontwikkeld rond het magazine U, de grootste introductie van een relatiemagazine in Nederland met een oplage van 2,5 miljoen exemplaren, en een internetplatform. De communicatie was persoonlijk, direct en interactief, sterk gebaseerd op het vertellen van het verhaal van de Rabobank. U won diverse prijzen.

Geïnspireerd door de kracht van het verhaal heb ik me de laatste acht jaar bezighouden met grootschalige veranderprocessen. In eerste instantie bij Rabofacet (3.300 medewerkers), waar ik lid was van het managementteam, verantwoordelijk voor communicatie en organisatieontwikkeling. Later heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van Groep ICT, het ICT-bedrijf van Rabobank. Belangrijke uitdagingen daarbij waren de fusie van acht afzonderlijke ICT-eenheden, de vergroting van de klantfocus en het ontwikkelen van het management.

In 2005 ben ik gevraagd een nieuwe, moderne werkstijl te ontwikkelen naar aanleiding van de bouw van het nieuwe bestuurscentrum van Rabobank Nederland in Utrecht. Als programmamanager van Rabo Unplugged, werken in de 21ste eeuw stond ik aan de wieg van de moderne, innovatieve werkstijl en was de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor de invoering. Kern van het programma is de integrale aanpak, waarbij ICT, HR en de fysieke omgeving in samenhang worden benaderd. De veranderstrategie is gebaseerd op het woord verleiden: medewerkers worden uitgenodigd deel te nemen aan Rabo Unplugged door een inspirerend beeld van de toekomst te schetsen op basis waarvan zij zelf in beweging komen. De aanpak is sterk communicatief gedreven: constant wordt de dialoog gestimuleerd zodat de verandering continu wordt. Ik ben gefascineerd geraakt door de mogelijkheden die mensen zelf hebben om te veranderen, mits ze maar weten waarvoor het nodig is en ze de ruimte krijgen.

Sinds 1 januari 2010 ben ik partner bij Yolk en werk ik bij grote organisaties als adviseur en consultant. Ik hou me bezig met de ontwikkeling van deze organisaties, grootschalige veranderprocessen en strategische communicatieprocessen. Ik adviseer en begeleid mensen ook in persoonlijke ontwikkelprocessen. Ik werk samen met een uitgebreid netwerk van collega-ondernemers en schakel waar nodig andere expertises in bij mijn opdrachten.

Daarnaast spreek ik regelmatig op congressen en symposia. Ik geef workshops over modern werken, leiderschap en veranderen.

Ik ben getrouwd en heb vier kinderen.

{ 0 comments… add one now }